Parvasi |Radio |Parvasi TV |Punjabi Newspaper |Youtube |Business Pages

CANADA

Scotiabank ਦਾ StartRight ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

Scotiabank ਦਾ StartRight ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ੉ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ $1,300* ਤਿੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, StartRight ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱ ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਨਵੈੇੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ…

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਡੀਲਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।…

WORLD

X